Address

The way to O.N is always open to our customers.

Cheonan Headquater Address and contact information

Address : 52, 4 Sandan 4 ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan City, Chungnam Province, South Korea
TEL : +82-41-585-6763~5 / FAX : +82-41-585-6766

Asan Plant Address and contact information

Address : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, Asan City, Chungnam Province, South Korea
TEL : +82-70-8676-6766 / FAX : +82-70-8233-6766

Vietnam Plant Address and contact information

Address : O.N VINA, Lo 02- 10 Tien Phong Street, Mapletree Industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
TEL : +84-274-222-0718 / FAX : +84-274-222-0716
Cheonan Headquater

Asan Plant

Vietnam Plant
Address: 52, 4 Sandan 4 ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan City, Chungnam Province, South Korea
TEL: +82-41-585-6763~5FAX: +82-41-585-6766
Address: 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, Asan City, Chungnam Province, South Korea
TEL: +82-70-8676-6766FAX: +82-70-8233-6766
Address: O.N VINA, Lo 02- 10 Tien Phong Street, Mapletree Industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
TEL: +84-274-222-0718FAX: +84-274-222-0716

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.