Số điện thoại liên hệ

Xưởng Cheonan

Số điện thoại
Bộ phận (BP) Chức vụ Tên Số điện thoại Email
BP Kinh doanh GĐ bộ phận Kim Byeong Don +82-10-2111-6763 bdkim@onrnc.com
BP Kinh doanh P.GĐ bộ phận Kim JangKeun +82-10-3673-6763 jkkim@onrnc.com
BP Kinh doanh Trưởng phòng Lee Choong Moo +82-10-2103-6763 cmlee@onrnc.com
BP Kinh doanh Phó phòng Joo Hee Yeon +82-10-2073-6763 hyjoo@onrnc.com

Xưởng Asan

Số điện thoại
Bộ phận (BP) Chức vụ Tên Số điện thoại Email
BP Kinh doanh GĐ bộ phận Park Jun Gu +82-10-8801-0898 jgparkqm@onrnc.com
BP Kinh doanh Trưởng phòng Jang Deok Jin +82-10-8781-6763 djjang@onrnc.com

Xưởng Việt Nam

Số điện thoại
Bộ phận (BP) Chức vụ Tên Số điện thoại Email
BP Kinh doanh P.GĐ bộ phận Pham Hoi 0989-426-168 hlpam@onrnc.com
BP Kinh doanh Phó phòng Le Thi Yen Nhi 0949-574-479 nhi@onrnc.com
Địa chỉ công ty tại Việt Nam và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Cheonan và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Asan và số liên lạc
Địa chỉ : cty TNHH O.NVINA, Số 10 đường Tiên Phong , KCN Mapletree, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại văn phòng: 0274-222-0718         Số fax : 0274-222-0716
Địa chỉ : 52, 4 Sandan 4-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, thành phố Choenan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 41-585-6763~5         Số fax : +82 41-585-6766
Địa chỉ : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, thành phố Asan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 70-8676-6766        Số fax : +82 70-8233-6766

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.