Hướng dẫn ứng tuyển

Trình tự tuyển dụng

Công ty tuyển dụng online theo trình tự như sau:

Đăng tin tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng thông qua trang nhà của công ty hoặc trên các trang tuyển dụng

Xem xét hồ sơ ứng tuyển

  • Hồ sơ giới thiệu bản thân (người có kinh nghiệm đặc biệt là về kĩ thuật)
  • Vui lòng ghi nhận hồ sơ ứng tuyển theo đúng sự thật, chúng tôi sẽ sử dụng để làm tài liệu lúc xét tuyển và phỏng vấn

Xem xét hồ sơ ứng tuyển

  • Sau khi xem xét hồ sơ công ty sẽ tiến hành thông báo các ứng viên tham gia phỏng vấn trên trang nhà hoặc liên hệ trực tiếp với ứng viên
  • Phỏng vấn theo phương thức 1:1 để đánh giá tổng hợp về ứng viên

Thông báo kết quả

Sau khi thông báo kết quả trúng tuyển, nhân viên mới sẽ được đào tạo nghiệp vụ tương ứng.
Địa chỉ công ty tại Việt Nam và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Cheonan và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Asan và số liên lạc
Địa chỉ : cty TNHH O.NVINA, Số 10 đường Tiên Phong , KCN Mapletree, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại văn phòng: 0274-222-0718         Số fax : 0274-222-0716
Địa chỉ : 52, 4 Sandan 4-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, thành phố Choenan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 41-585-6763~5         Số fax : +82 41-585-6766
Địa chỉ : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, thành phố Asan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 70-8676-6766        Số fax : +82 70-8233-6766

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.