Nguyên tắc hoạt động và mục tiêu chất lượn

Nguyên tắc hoạt động và mục tiêu về chất lượng

Chiến lược kinh doanh

ON WAY

Giáo dục về đổi mới

Đổi mới suy nghĩ sẽ đổi mới cách hành động, đổi mới cách hành động sẽ đổi mới thói quen, đổi mới thói quen sẽ đổi mới phong thái, đổi mới phong thái sẽ đổi mới cuộc đời.

Giá trị trọng tâm
    - Để nắm bắt được tương lai, cần thích ứng với những đổi mới
    - Cân bằng kiểm soát và tự chủ thông qua văn hóa tổ chức
    - Trau dồi tài năng thông qua việc mang đến cơ hội một cách bình đẳng
    - Mang tâm thái của người làm nghề gia công tinh xảo
    - Trách nhiệm quản lí của lòng tin và sự tín nhiệm

Địa chỉ công ty tại Việt Nam và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Cheonan và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Asan và số liên lạc
Địa chỉ : cty TNHH O.NVINA, Số 10 đường Tiên Phong , KCN Mapletree, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại văn phòng: 0274-222-0718         Số fax : 0274-222-0716
Địa chỉ : 52, 4 Sandan 4-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, thành phố Choenan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 41-585-6763~5         Số fax : +82 41-585-6766
Địa chỉ : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, thành phố Asan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 70-8676-6766        Số fax : +82 70-8233-6766

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.