Hoạt động lắp ráp chế tạo thiết bị

Sản xuất thiết bị kiểm tra mạch bán dẫn

Thiết bị được sử dụng vào giai đoạn đầu trong quá trình sản xuất mạch bán dẫn (Chip TEST) - Sản xuất dưới hình thức OEM
Khách hàng : Cty S

Sản xuất thiết bị hấp thụ năng lượng mặt trời

Thiết bị được sử dụng trong quá trình ăn mòn (Etching) - Sản xuất dưới hình thức OEM
Khách hàng : Cty S

Sản xuất hệ thống máy bơm chân không

Thiết bị kiểm soát chân không/ van xả - Sản xuất dưới hình thức OEM
Khách hàng : Cty “E”
Địa chỉ công ty tại Việt Nam và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Cheonan và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Asan và số liên lạc
Địa chỉ : cty TNHH O.NVINA, Số 10 đường Tiên Phong , KCN Mapletree, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại văn phòng: 0274-222-0718         Số fax : 0274-222-0716
Địa chỉ : 52, 4 Sandan 4-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, thành phố Choenan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 41-585-6763~5         Số fax : +82 41-585-6766
Địa chỉ : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, thành phố Asan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 70-8676-6766        Số fax : +82 70-8233-6766

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.