Chế độ

Chế độ thăng chức

Dựa theo kết quả đánh giá vào nửa đầu năm, và nửa cuối năm sẽ có chế độ thăng chức theo định kì

Chế độ thăng cấp đặc biệt

  • Là chế độ không dựa trên chế độ thăng chức bình thường mà tùy vào năng lực mà bổ nhiệm chức vụ thích hợp
  • Những nhân viên có thành tích và năng lực xuất sắc, ngoài chế độ thăng chức cơ bản, còn có thể là đối tượng của chế độ thăng cấp đặc biệt này.

Hệ thống chức trách

Cấp bậc chức vụ

Chế độ lương theo thành tích

Dựa theo đánh giá định kì, thành tích trong công việc, đóng góp cho tổ chức mà sẽ chế độ lương thưởng tương ứng.
Địa chỉ công ty tại Việt Nam và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Cheonan và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Asan và số liên lạc
Địa chỉ : cty TNHH O.NVINA, Số 10 đường Tiên Phong , KCN Mapletree, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại văn phòng: 0274-222-0718         Số fax : 0274-222-0716
Địa chỉ : 52, 4 Sandan 4-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, thành phố Choenan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 41-585-6763~5         Số fax : +82 41-585-6766
Địa chỉ : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, thành phố Asan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 70-8676-6766        Số fax : +82 70-8233-6766

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.