Cơ sở thiết bị máy móc ở xưởng O.N VINA

Cơ sở thiết bị đang sử dụng

Cơ sở thiết bị đang sử dụng
Tên thiết bị Tên model Nhà sản xuấ Qui cách Số lượng
X Y Z
Router KAISER1224 Sinwoo NC Tech 2424 1212 120 2
MCT VMC1000L HASION 1000 600 600 3
MOUS13*21 HASION 1300 2100 950 1
DNM5700 Doosan Machine Tools 1050 570 510 2
DNM6700 Doosan Machine Tools 1300 670 625 2
DNM650 Doosan Machine Tools 1300 650 630 1
Máy gia công
tốc độ cao
V180 HASION 650 400 255 4
Thiết bị cắt CNC TC20L HASION Ø420 - 360 1
TC30AX1000 HASION Ø650 - 550 1
Máy phay ngang NC CS-VBM-5VHL CHUNG SING 1000 2000 1200 1
Máy phay VH-250VS AVEMEX 900 400 450 1
MBG-1300 AVEMEX 450 1800 700 1
Máy mài mặt phẳng PFG-60150AHR PERFECT 600   1500 1
PFG-2550AH PERFECT 250 500 - 1
Máy tiện đa năng CS-660 x 1600G CHUNG SING Ø880 - 1600 1

VERTICAL MACINING CENTER

  • Table Size : 700 x 450 x 500

DOUBLE CLOUMN MACHINING CENTER

  • Table Size : 800 x 1600 x 700

HIGH SPEED TAPPING CENTER

  • Table Size : 500 x 450 x 330

CNC LATHER/TURNING CENTER

  • Table Size : Ø260 x 1050

HORIZONTAL BORING MACHINE

  • Table Size : 800 x 2600 x 700

GRINDING MACHINE

  • Table Size : 800 x 2600 x 700

Các dụng cụ đo đang sử dụng

* Di chuyển chuột vào hình ảnh để xem được hình ảnh phóng to
Các dụng cụ đo đang sử dụng
STT Hình ảnh Tên dụng cụ đo Phạm vi đo / Đơn vị đo(mm) Số lượng
1 Dụng cụ đo ba chiều 700x700x500 / 0.0001 1
2 Dụng cụ đo 2D 600 / 0.0001 1
3 Dụng cụ đo calipers 600 / 0.01 27
4 Calipers đường trung tâm offset 300 / 0.01 2
5 Microm đo dài 50 / 0.001 4
6 Dụng cụ đo lỗ ren 1/8"~1" 1set
7 Thước đo độ cao 600 / 0.01 3
8 Máy đo độ nhám bề mặt Z:350㎛, 0.75mN 1
9 Máy thử pinhole 10kv~50kv 1
Địa chỉ công ty tại Việt Nam và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Cheonan và số liên lạc

Địa chỉ công ty tại Asan và số liên lạc
Địa chỉ : cty TNHH O.NVINA, Số 10 đường Tiên Phong , KCN Mapletree, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại văn phòng: 0274-222-0718         Số fax : 0274-222-0716
Địa chỉ : 52, 4 Sandan 4-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, thành phố Choenan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 41-585-6763~5         Số fax : +82 41-585-6766
Địa chỉ : 766, Seobunam-ro, Sinchang-myeon, thành phố Asan, tỉnh Chungnam, Hàn Quốc
Số điện thoại văn phòng : +82 70-8676-6766        Số fax : +82 70-8233-6766

©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.